جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو6 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 9/2/97مسئولین سامانه تندرو6  با شهروندان گرامی  به تعامل و گفتگو نشستند.

در این جلسه بیشترین مطالبات شهروندان، در خصوص مشكلات دستگاه كارت خوان ، فرسودگي اتوبوس هاي بخش خصوصي و افزايش تعداد اتوبوسها بود.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:138

rating
  نظرات