جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو4 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 11/02/97 مسئولین سامانه تندرو 4  با شهروندان گرامی به تعامل و گفتگو نشستند.

در این جلسه ،مسئولین سامانه به صورت سيار با شهروندان ديدار داشته ونقطه نظرات ایشان را در خصوص نحوه سرويس رساني و رفتار اتوبوس رانان جويا گرديدند. سپس با همكاري معاونت تخصصي مربوطه در راستاي بهبود وضعيت، اقدام به پاسخگويي نمودند.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:149

rating
  نظرات