جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو2 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 17/02/97 مسئولین سامانه تندرو 2  با شهروندان گرامی در پايانه شهيد محلاتي به تعامل و گفتگو نشستند.

در اين جلسه، مدير سامانه  در خصوص خطوط فعال در اين پايانه با شهروندان به گفتگو نشست . سپس شهروندان ضمن تشكر از سرويس دهي ، نقطه نظراتي را يادآور شدند .


 

print

تعداد بازدید کنندگان:118

rating
  نظرات