جستجو
یکپارچه سازی خط (378 پايانه شهيد سروري - پايانه مترو صادقيه) و خط تندرو 10 (پايانه آزادگان-دانشگاه علوم تحقيقات) image


در راستاي  يكپارچه سازي خدمات ناوگان حمل و نقل عمومي وبا توجه به همپوشاني خط 378 (پايانه شهيد سروري پايانه متروصادقيه) با مسير خط تندرو 10(پايانه آزادگان-دانشگاه علوم تحقيقات)،خط 378 از مورخه 18/02/97   جمع آوري گردید.

لازم به ذكر است با نصب بنر در مبدا و مقصد وهمچنين نصب تراكت درايستگاه هاي طول مسير، به مسافرين خط 378 (پايانه شهيد سروري پايانه متروصادقيه) اطلاع رساني شد.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:193

rating
  نظرات