جستجو
حضور پزشك طب سنتي در پايانه خاوران و سامانه تندرو2 image


با همکاری روابط عمومي ، مديريت HSE و پايگاه بسيج شهيد كرمي سامانه تندرو2 ،در مورخه 24/2/97 پزشك طب سنتي  درپايانه خاوران و درمانگاه سامانه مستقر گردید تا کارکنان و شهروندان درجهت مرتفع نمودن مشكلات خود به اين پزشك مراجعه نمايند.
print

تعداد بازدید کنندگان:49

rating
  نظرات