جستجو
انجام ارزيابي ارگونومي درسامانه تندرو 6 image


با هماهنگي سامانه تندرو 6  با شركت بهينه سازان آتيه آزما، در مورخه 22/2/97  كارشناسان شركت مذکور اقدام به ارزيابي ارگونومي قسمت هاي كاري در معاونت امور فني،معاونت منابع انساني،معاونت بهره برداري و ... نمودند.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:64

rating
  نظرات