جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو2 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 26/02/97  مسئولین سامانه تندرو 2  با شهروندان گرامی در پايانه والفجر به تعامل و گفتگو نشستند.

در اين جلسه، مدير سامانه  در خصوص خطوط فعال در اين پايانه با شهروندان به گفتگو نشست . سپس شهروندان ضمن تشكر از سرويس دهي ،زمانبندي خطوط و نظافت و تميزي اتوبوس ها ،انتقاداتی را نیز يادآور شدند .


 

print

تعداد بازدید کنندگان:81

rating
  نظرات