جستجو
برگزاري مانور امداد و نجات در سامانه تندرو2 image


به منظور سنجش آمادگي تيم هاي پنج گانه مديريت بحران سامانه تندرو2 در شرايط اضطراري ، درمورخه 29/02/97 با همكاري سازمان آتش نشاني و ستاد فرماندهي مديريت بحران شهرداري منطقه 15 ،مانورامداد و نجات در سامانه برگزار گردید.

لازم به ذکر است در پايان با حضور مديريت بحران سامانه ، اعضاء تيم مربوطه و معاونت پيشگيري سازمان آتش نشاني، نقاط ضعف و قوت مانور مورد بررسی قرار گرفت.print

تعداد بازدید کنندگان:116

rating
  نظرات