جستجو
برگزاري كلاس هاي آئين نامه راهنمایی و رانندگی در سامانه تندرو 5 image


با همکاری اداره آموزش سامانه تندرو5 و اداره راهور منطقه 5 تهران، در مورخه 30/2/97 يك دوره كارگاه آموزشي با عنوان آئين نامه جديد راهور در سامانه  برگزاري  گردید.

 در این کارگاه  ، كارشناس ارشد تصادفات سنگين  درخصوص قوانين و مقررات جديد راهنمائي و رانندگي ، علل بروز تصادفات ، رانندگي تدافعي، موارد توقيف خودرو، نحوه بررسي و كارشناسي صحنه تصادف، نحوه شناسائي مقصر صحنه تصادف و رعايت نكات ايمني در رانندگي ،مطالبی را برای حاضرین بیان نمود.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:84

rating
  نظرات