جستجو
جلسه هم انديشي مسئولین سامانه تندرو4 با مدیران بخش خصوصي image


در راستاي ارتقاء سطح كيفي خدمات رساني و رضايت شهروندان گرامي، در مورخه 30/02/1397 جلسه ا ي   با حضور مسئولین  سامانه تندرو 4 و مدیران شركت هاي بخش خصوصي تحت نظارت در سامانه برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن بررسي موارد صورت جلسه قبل ،  تعيين تكليف اتوبوس هاي متوقفي ،رسيدگي به وضعيت ظاهري  و بهبود شرايط حمل و نقلي  با توجه به ماه مبارك رمضان وافزايش سفرهای درون شهري، كاهش تخلفات سرعت ، رسيدگي به وضعيت خطوط پيمايشي مورد بررسی قرار گرفت.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:132

rating
  نظرات