جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو1 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 30/02/97 مسئولین سامانه تندرو 1  با شهروندان گرامی درپايانه آزادي به تعامل و گفتگو نشستند.

دراين نشست، شهروندان به بيان پيشنهادات وانتقادات مربوط به خط سامانه تندرويك پرداختند،سپس آقاي هاشمي مديرسامانه تندرو 1 ضمن خوش آمدگويي و قدرداني از حضور اين عزيزان اظهارداشت : مدير ، معاونين ومجموعه سامانه، تمام توان خود را درجهت  بهبود خدمات به كارخواهند گرفت.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:193

rating
  نظرات