جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو3 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 31/02/97 مسئولین سامانه تندرو 3  با شهروندان گرامی درپايانه  افق به تعامل و گفتگو نشستند.

دراين نشست، شهروندان به بيان پيشنهادات وانتقادات پرداختند،سپسمدير سامانه ضمن خوش آمدگويي و قدرداني از حضور اين عزيزان اظهارداشت :  مسئولین سامانه ، تمام توان خود را درجهت  بهبود خدمات به كارخواهند گرفت.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:158

rating
  نظرات