جستجو
برگزاري کلاس آموزشي امر به معروف و نهي از منكر در سامانه تندرو5 image


به منظورآشنايي كاركنان با مباني و قوانين امر به معروف و نهي از منكر ، طي هماهنگی روابط عمومي  سامانه تندرو5 با ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان تهران ، در مورخه 7/3/97 کلاس آموزشي امر به معروف و نهي از منكر درسامانه برگزارگرديد.

در اين دوره ، كارشناس مربوطه مطالبي را درخصوص قوانين ونحوه امر به معروف و نهي از منكربراي حاضران بيان نمود ،سپس به سئوالات حاضران نیز پاسخ داد.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:61

rating
  نظرات