جستجو
برگزاري كارگاه آموزشي مبارزه با دخانيات در سامانه تندرو 3 image


به منظور آشنايي با خطرات استعمال دخانيات، با هماهنگي واحد آموزش سامانه تندرو 3 در مورخه 8/3/1397 كارگاه آموزشي  مبارزه با دخانيات درسامانه  برگزار گرديد.

در اين كارگاه آموزشي، کارشناس مربوطه به نقش مهم خانواده در توجه كودكان و نوجوانان به مضررات مصرف دخانيات اشاره نمود.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:46

rating
  نظرات