جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو4 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 22/03/97 مسئولین سامانه تندرو 4  با شهروندان گرامی درپايانه شهيد افشار به تعامل و گفتگو نشستند.

دراين نشست، شهروندان به بيان پيشنهادات وانتقادات مربوط به خطوط سامانه تندرو4  پرداختند،سپس مديرسامانه تندرو 4 ضمن خوش آمدگويي و قدرداني از حضور اين عزيزان اظهارداشت : مدير ، معاونين ومجموعه سامانه، تمام توان خود را درجهت  بهبود خدمات به كارخواهند گرفت.


 

 

 

 


 

print

تعداد بازدید کنندگان:111

rating
  نظرات