جستجو
ارزيابي عملكرد HSE شركت واحداتوبوسراني تهران image


به منظور ارزيابي عملكرد HSE و بررسي ميزان انطباق اهداف با الزامات سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-ms) درشرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در مورخه 28/03/1397 ارزيابي عملكرد سيستم كار با حضور مميزان شوراي عالي HSE شهرداري ،در دفتر مديريت HSE و طب، برگزار گردید.


 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:38

rating
  نظرات