جستجو
معاون حمل ونقل وترافيک شهرداري تهران اعلام کرد: image

از تردد  اتوبوسهای دودزا و فاقد معاينه فني در شهر تهران جلوگیری خواهد شد.


محسن پورسيدآقايي در اين بخشنامه با اشاره به نقش اتوبوس هاي شرکت واحد در توليد ذرات معلق، شرکت واحد اتوبوسراني را موظف کرده است که تمامي اتوبوس هاي عمومي و خصوصي وابسته به اين شرکت به صورت ضربتي مورد بازديد و معاينه فني قرار گيرند و از ابتداي مهرماه1397 از تردد همه اتوبوس هاي فاقد معاينه فني معتبر جلوگيري شود.

معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران در اين ابلاغيه شرکت واحد اتوبوسراني را موظف کرده است: در صورت مشاهده فعاليت هرنوع اتوبوس دودزا، شرکت خصوصي مربوطه جريمه سنگين و درصورت تکرار مجوز آن شرکت لغو گردد. در خطوط بي آر تي نيز در صورت مشاهده ، در وهله اول مدير خط مزبور و در صورت تکرار، معاون فني شرکت مسئول خواهند بود.

پورسيدآقايي همچنين تأکید نموده است که :« حداقل 10% از ناوگان شرکت هاي خصوصي و 50% از اتوبوس هاي بي آر تي، قبل از مهرماه به فيلتر دوده مجهز شده باشند.»

براساس بخشنامه معاون شهردار، اتوبوس هاي مورد استفاده در سرويس ادارات و کارخانجات نيز بايد در همين برهه زماني ساماندهي شوند و باهمکاري پليس راهور از تردد خودروهاي دودزا جلوگيري شود.

وي با پيگيري ابلاغ بخشنامه از طريق استانداري و شوراي تامين استان؛ از تمامي شرکت ها، ادارات خواسته است از عقد قرارداد يا استفاده اماني از اتوبوس هاي فاقد معاينه فني از اول مهرماه اکيداً خودداري کنند و هشدار داده شده که در صورت تخلف ، ضمن اعمال قانون ، مراتب به وزارتخانه هاي مسئول اعلام مي شود.

در این رابطه پیمان سنندجی مدیرعامل شرکت واحد نیز گفت: برای کنترل معاینه فنی اتوبوسها و عدم آلایندگی آنها، سیستم هوشمند و حکم کاری در شرکت واحد طراحی شده است که صدور این حکم کار و اشتغال اتوبوسها در خطوط منوط به اطمینان از عدم دودزایی و داشتن معاینه فنی است که توسط مدیران این شرکت کنترل می شود.

سنندجی ادامه داد: 6200 دستگاه اتوبوس در تهران در حال تردد هستند که 3000 دستگاه آنها گاز سوز بوده و فاقد ذرات معلق بوده و آلودگی ایجاد نمی کند و برنامه ریزی ما روی 3200 دستگاه اتوبوسی  است که از این تعداد 1200 دستگاه دوکابین در خطوط بی آرتی در حال تردد می باشد و بخشی از آنها یورو4 و بخشی دیگر یورو 3 هستند ومشکلات عمده ما در شهر تهران با 2000 دستگاه اتوبوس تک کابین با عمر بالای 10 است که باید از رده خارج شوند.

print

تعداد بازدید کنندگان:83

rating
  نظرات