جستجو
ارتقاء سيستم ISO14001 شركت واحد اتوبوسراني تهران از 2004 به 2015 image


به منظور ارتقاء سيستم مديريت ISO14001 از 2004 به 2015 و همچنين برون سپاري اجراي مميزي هاي داخلي سيستم هاي HSE-ms,ISO14001,ISO10002,ISO10004 ، در مورخه 03/04/97 جلسه اي با حضور مدير شركت مشاور، در دفتر مديريت HSE و طب كار برگزار گردید.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:26

rating
  نظرات