جستجو
برگزاري جلسه شوراي فرهنگي در سامانه تندرو 4 image


در راستاي ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي فرهنگي وشوراي امر به معروف و نهی از منکر ،  در مورخه 05/04/97 جلسه اي با حضور اعضاي شوراي فرهنگي، ستاد اقامه نماز و امر به معروف و نهي از منكر در دفتر معاونت توسعه منابع انساني  برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن تدوين جدول فعاليت هاي شورا درماه جاري،  ارائه پيشنهادات فرهنگي و مذهبي از جانب اعضاء صورت گرفت.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:37

rating
  نظرات