جستجو
موفقیت فرزند همکارمان در سامانه تندرو 2 image


رضا و پوريا خان محمدي فرزندان آقاي امير حسين خان محمدي ( از  کارکنان سامانه تندرو2 ) می باشند  كه توانسته اند موفقيت هاي قابل توجهي در رشته كنگ فو و كيك بوكسينگ بدست آورند. رضا عناويني همچون قهرماني استان تهران را در پرونده خود دارد و اكنون داراي كمربند سبز مي باشد و پوريا نیز موفقيت هايي  را دررشته های فوق کسب نموده است.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:150

rating
  نظرات