جستجو
پیمان سنندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد: image

تشکیل کارگروه رفع دودزایی و اخذ معاینه فنی جدید اتوبوسهای شرکت واحد


براساس اولویت های برنامه مدیریت شهری و در راستای بخشنامه صادره از سوی معاون محترم حمل ونقل و ترافیک، شرکت واحد اتوبوسرانی نسبت به تشکیل کارگروه ویژه رفع دودزایی و اخذ معاینه فنی جدید برای همه اتوبوسها، اقدام نمود.

سنندجی اظهار نمود: اعضای این کارگروه متشکل از نماینده ویژه معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، نمایندگان شرکت کنترل هوا ، ستاد معاینه فنی و نیز معاونین و مدیران شرکت واحد بوده که براساس چک لیستهای تهیه شده در خصوص دودزا بودن، کنترل سیستم های ایمنی و شناسایی نقص های فنی تک تک اتوبوسها و پس از بازدید و تنظیم برنامه رفع نواقص این اتوبوسها در فرصت زمانی اعلام شده، برنامه ریزی و اقدام نمایند. لذا تاکید شده این جلسات حداکثر بصورت هفتگی و مستمر برگزار گردد.

سنندجی در خاتمه گفت: شرکت واحد ضمن تسریع در نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی شهر تهران ، از عموم مردم درخواست می نماید در صورت مشاهده اتوبوس دودزا در سطح شهر، شماره اتوبوس را از طریق سامانه 1888 اعلام تا با نظارت همگانی و همکاری تک تک شهروندان گرامی ، در موعد مقرر نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام شود.

print

تعداد بازدید کنندگان:211

rating
  نظرات