جستجو
برگزاري جلسه هم انديشي مسئولین سامانه تندرو 1 با مديران اتوبوسراني بخش خصوصي image


جلسه هم انديشي مسئولین سامانه تندرو 1 با مديران اتوبوسراني بخش خصوصي درمورخه 10/04/97 در دفتر معاونت بهره برداري سامانه برگزار گردید.

دراين جلسه ، مديرسامانه تندرو1 ضمن عرض خيرمقدم به ميهمانان  ، درارتباط با اهميت سرويس رساني  منظم و خدمت رساني  به مسافرين توضيحاتي را ارائه نمود ،سپس در خصوص نظارت بر پوشيدن لباس فرم ، نظافت اتوبوس ها و كنترل  دودزايي ،به تبادل نظر پرداختند.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:184

rating
  نظرات