جستجو
حجاب


   " زنان ما چادر را انتخاب كرده اند. البته ما هيچ وقت نگفتيم كه حتماً چادر باشد و غيرچادر نباشد. گفتيم كه چادر بهتر از حجاب هاي ديگر است. زنان ما مي خواهند حجاب خودشان را حفظ كنند. چادر را هم دوست دارند و چادر ، لباس ملي ماست. چادر بيش از آنكه يك حجاب اسلامي باشد ، يك حجاب ايراني است. مال مردم ما و لباس ملي ماست. "

                                                                                         مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

 

 


 


پوشش یکی از نمادها و شاخصه های مهم فرهنگ بشر است. انسان ها از وقتی که توانستند خودشان را بشناسند و به رفع نیازهایشان بپردازند یکی از اولین نیازهایی که تلاش کردند آن را با استفاده از خلاقیت شان بر طرف کنند پوشش بوده است. پوشش نه فقط به عنوان یک مکانیسم طبیعی برای مقابله با سرما و گرما بلکه نمادی از شخصیت افراد و باورهای آن ها است. پوشش در اکثر تمدم های بشری وجود داشته و به عنوان یک ارزش به ویژه در خصوص پوشش زنان مطرح بوده است. در ایران هم قبل از اسلام هرچه زن پوشیده تر بوده تشخص بیشتری داشته و به جز زنانی که از موقعیت اجتماعی پایین تری برخوردار بودند ، سایر زنان پوشش را  برای حفظ شخصیت شان حفظ می کردند.

حجاب به معناي پوشاندن بدن از نامحرمان، امري فطري است كه براي حيات اجتماعي انسان ضرورت دارد. برهنگي و بي حجابي و حتي بدحجابي از جمله تنش هاي فرهنگي، اجتماعي است كه جوامع را در آستانه فروپاشي قرار داده و نمونه بارز آن را مي توان در غرب بي بند و بار كنوني جستجو كرد.

معمولا حجاب را یكي از احكام برجسته اسلامي مي دانند كه البته در قرآن كريم نيز به صراحت در سوره احزاب و نور از آن ياد شده است و بر اين اساس در تمامي تبليغات و تهاجمات فرهنگي- رواني غرب، حجاب را با پوشش اسلامي و حتي چادر برابر مي دانند. اما جالب اينجاست كه با توجه به فطري بودن مقوله حجاب، تمامي اديان آسماني، جامعه را به سوي آن فراخوانده و حتي در قوميت ها و ملل گوناگون با ريشه تاريخي كهن نظير ايران بعنوان يك فرهنگ نهادينه شده است. در ايران باستان، چادر قبل از حضور دين مبين اسلام بعنوان مقوله اي ملي مطرح بوده است تا آنجا كه برخي محققان و انديشمندان، پوشش اسلامي را نتيجه تعامل فرهنگي بين اعراب و ايرانيان دانسته اند! اما صحيح آن است كه مباني فقهي و احكام اسلامي از آنجا كه برپايه فطرت و ارزش هاي والاي بشري بنا نهاده شده است با مهر تاييد زدن بر حجاب ايراني موجب تقويت و اعتلاي فرهنگ حجاب كه اكنون مترادف با پوشش اسلامي است، شده است. چادر نيز تنها يكي از مصاديق بارز و نمونه حجاب مي باشد. غرب با ناديده گرفتن عزت و كرامت بانوان و فطري بودن اصل حجاب به دنبال القاء نظريات خود مبني بر تبعيض آميز بودن اين حكم اسلامي، ايراني مي باشد تا از اين رهگذر در راستاي تاكتيك هاي تهاجم فرهنگي، حجاب را يك فر هنگ ضد ايراني معرفي كند. متاسفانه ملاحظه مي شود كه جامعه غرب با مساوي جلوه دادن حجاب و چادر و با استناد به مواد ابلاغيه حقوق بشر، اصل فلسفه حجاب را زير سؤال مي برد. غرب به جهت تضعيف باورها و ارزشهاي ديني و ملي ما، حجاب را مانعي براي آزادي هاي زنان در امور اجتماعي و اقتصادي و... مي داند و با ناديده گرفتن عزت و كرامت بانوان و فطري بودن اصل حجاب به دنبال القاء نظريات خود مبني بر تبعيض آميز بودن اين حكم اسلامي، ايراني دارد تا از اين رهگذر در راستاي تاكتيكهاي تهاجم فرهنگي (بي هويت نمودن نسل جوان، تضعيف و تخريب باورهاي ديني و ملي، شكست انقلاب اسلامي ايران و...) اندلسي ديگر را بوجود آورد.

پيامد هاي ناگوار بدحجابي :

1- طلاق و تهديد خانواده  2- گرايش مردان به چند همسري 3- تضعيف غيرت ناموسي 4- ايجاد اختلال رواني و عصبي 5- شيوع انحراف جنسي

  فوايد فردی و اجتماعی حجاب اسلامى:

فردی : احترام به شخصیت زن به واسطه رعایت حجاب ، مصونیت ارتباطات زن با مردان غریبه، حفظ اعتقادات مذهبی برای افراد، حفظ زن و جلوگیری از فساد و ناهنجاری اشاره کرد.

اجتماعی :آرامش روانى در افراد جامعه ، کاهش چشمگير مفاسد فردى و اجتماعى در جامعه ، حفظ نيروى کار ، کاهش تقاضاى مدپرستى بانوان ، حفظ ارزش‏هاى انسانى مانند: عفت، حيا و متانت در جامعه، مبارزه با تهاجم فرهنگى غرب

  توصیه برای خانواده ها :

1ـ به منظور پیشگیری از انحرافات و به دام افتادن فرزند دلبندتان به آنها بیاموزید که به اصالتها و ارزشهای اخلاقی توجه بیشتری کرده و همواره پوشش اسلامی را رعایت نمایند.

2ـ محسنات و خوبی های حجاب اسلامی و مضرات بی حجابی را برای فرزندان خود بیان نمایید.

3ـ بکوشید الگوی مناسبی برای فرزند خود باشید.

4ـ ارتباط خود را با فرزندان تقویت کرده و از چگونگی معاشرت و دوست یابی فرزند خود آگاه باشید.

5ـ همواره در تقویت اعتقادات دینی و مذهبی فرزندانتان کوشیده و برای درونی کردن ارزشها و هنجارهای جامعه تلاش نمایید.

6ـ نسبت به پوشش نامناسب فرزندانتان بی تفاوت نباشید.

print

تعداد بازدید کنندگان:39

rating
  نظرات