عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

دومین جلسه کارگروه فنی رفع دود زایی و اخذ معاینه فنی جدید اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برگزار شد image


دومین جلسه کارگروه فنی رفع دود زایی و اخذ معاینه فنی جدید اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با حضور نمایندگان مراکز معاینه فنی -کنترل کیفیت هوا و سازمان حمل و نقل و ترافیک و حضور مدیران اجرایی و فنی شرکت برگزار گردید. 

print

تعداد بازدید کنندگان:289

rating
  نظرات