عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

آگهي مناقصه عمومي شماره 5 ســال 1397 (دو مرحله ای)
28/07/2018 10:32:26 ق.ظ


           شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد تعداد 2500 حلقه لاستیک سایز 5/22×70×275 مورد نیاز اتوبوسهای خود را از طریق مناقصه عمومی از تولیدکنندگان معتبر داخلی خریداری نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150 و151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 20/05/97 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 15:30 روز یکشنبه مورخ 21/05/97 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

print
rating
  نظرات