جستجو
برگزاري كارگاه ويرايش 2015 سيستم ISO14001 در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران image


به منظور ارتقاء ويرايش استاندارد ISO14001 از 2004 به 2015، در مورخه 08/05/97 كارگاه آموزشي آشنايي با مباني و الزامات استاندارد مذکور و همچنين تدوين سند استراتژي زيست محيطي شركت ، با حضور شركت مشاور و مسئولین اتوبوسرانی ، در شرکت واحد برگزار گرديد.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:42

rating
  نظرات