عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

آگهي مناقصه عمومي شماره 6 ســال 1397 (دو مرحله ای)
07/08/2018 09:21:09 ق.ظ


شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد تعداد 2000 عدد باطری 200 آمپر 12 ولت 25 پلیت و 30000 لیتر مایع الکترولیت آماده مورد نیاز اتوبوسهای خود را ظرف مدت چهار ماه از طريق مناقصه عمومي از تولیدکنندگان معتبر داخلی خریداری نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و77447092 داخلی 150و151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل و امضاء کلیه اسناد به منزله قبول شرایط مندرج حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 27/05/97 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 28/05/97 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد .

print
rating
  نظرات