عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 3 ســال 1397 (دو مرحله ای)
21/08/2018 10:56:41 ق.ظ


شركت واحد اتوبوسراني تهران در نظر دارد جابه جایی مسافر در خط 293 (میدان صنعت مترو دانشگاه شریف ) را با استفاده از تعداد مورد نیاز اتوبوس تک کابین راست درب  صفر کیلومتر از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شـرایط و دارای توانایی لازم به صورت ده ساله واگذار نماید ، لذا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مي توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی تا ساعت 14:00 مورخ 17/06/97 به آدرس : ميدان رسالت- خيابان هنگام - ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه سوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 18/06/97 باز و قرائت خواهد گرديد . لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجـــوز این سامانه می باشد .

print
rating
  نظرات