عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

آگهي مناقصه عمومي شماره 8 ســال 1397 (دو مرحله ای)
05/09/2018 08:03:28 ق.ظ


شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد نسبت به تهیه مواد اولیه، پخت، پذیرایی و سرو غذا جهت زائرین مهمانسرای جواد الائمه واقع در شهر مشهد مقدس از طريق مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و77447092 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت اسناد مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 24/06/97 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 25/06/97 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

print
rating
  نظرات