عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

بازديد دانش آموزان از سامانه جانبازان و معلولین image


 طی هماهنگي سامانه جانبازان و معلولین با اداره آموزش شهروندی شهرداري مناطق21، 12 و 9 ، تعدادي از دانش آموزان آن منطقه از سامانه بازديد نمودند .

در این بازدید ،مدیر روابط عمومي سامانه در مورد اتوبوس های موزه شركت واحد(نوع اتوبوس،ساخت كدام كشوروسال ساخت)،نحوه خدمات رساني سامانه جانبازان ومعلولين، نحوه عضويت، نحوه درخواست سرويس از طريق سامانه پيامكي 6305 ومركز پاسخگويي ، مديريت هوشمند ناوگان ، نحوه عملكرد اتوبوس ها و ون هاي مناسب سازي شده و اقدامات رانندگان در هنگام پياده و سوار نمودن افراد كم توان جسمي و حركتي ،توضیحاتی را برای دانش آموزان بیان نمود.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:208

rating
  نظرات