جستجو
بازديد مميزي داخلي كارشناسان از سامانه تندرو6 image


درراستای اجرای استاندارد هاي ISO10002 و ISO/TS10004 ( استاندارد رضايتمندي مشتريان و بررسي شكايات)  ،در مورخه 6/6/97 با حضور كارشناسان و همراهي تعدادي از معاونين سامانه تندرو 6  جلسه مميزي داخلي با ارائه توضيحات ، مستندات و مدارك لازم در دفتر روابط عمومي برگزارگرديد.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:82

rating
  نظرات