عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

برگزاري جلسه پيش مميزي ايزو10002 و 10004 در سامانه تندرو 4 image


با توجه به اهميت والزامات استقرارسيستم مديريت كيفيت رسيدگي به شكايات و اندازه گيري رضايت مشتريان بر اساس استانداردهاي ISO 10002 و ISO10004، در مورخه 06/06/97 جلسه مميزي با حضور مدير ، مسئول روابط عمومي سامانه تندرو 4 وهمچنین مشاورين مميزي، نماينده روابط عمومي مرکز ، نماينده اداره بازرسي ومدير بازرسي در سامانه برگزار گرديد. 

دراین جلسه ، ارزيابي تعهد مديران با توجه به خط مشي مشتري مداري ،وضعيت ارزيابي نحوه دريافت شكايات  و نحوه ورود نتايج آن در تصميم گيري هاي مديريتي ، نظرسنجي هاي بعمل آمده و برنامه ريزي هاي انجام شده  در راستاي رضايتمندي مشتري  و نحوه اجراي الزامات و دستور العمل هاي ابلاغي همچون مديريت شكايات ، سيستم گزارش دهي و ثبت، مورد بررسي و پايش قرار گرفت .

 


print

تعداد بازدید کنندگان:123

rating
  نظرات