عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

انجام آزمايشات ادواري در سامانه تندرو 5 image


با توجه به اهميت سلامت كاركنان ، توسط واحد HSE سامانه تندرو 5 ،معاينات ادواري ساليانه کارکنان از مرداد ماه سال جاري در سامانه آغاز گردید.

 print

تعداد بازدید کنندگان:77

rating
  نظرات