جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو6 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 11/06/97 مسئولین سامانه تندرو6 با شهروندان در پايانه قدس به تعامل و گفتگو نشستند.

دراين نشست، شهروندان به بيان پيشنهادات وانتقادات مربوط به خطوط سامانه تندرو6 پرداختند،سپس مديرسامانه ضمن خوش آمدگويي و قدرداني از حضور اين عزيزان اظهارداشت : مدير ، معاونين ومجموعه سامانه تمام توان خود را درجهت  بهبود خدمات به كارخواهند گرفت.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:115

rating
  نظرات