عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

برگزاري نخستين جلسه کارگروه بررسی پيشنهادات در سامانه تندرو5 image


اولين جلسه کارگروه بررسی پيشنهادات در مورخه11/6/97  با حضور مدير ، معاونين و مسئولين سامانه تندرو 5 در دفتر مدير سامانه برگزار گرديد.

دستور العمل نظام پيشنهادات به دستور مدير سامانه با هدف پذيرش و بهره مندي از انديشه هاي کارکنان ، ارتقاي بهره وري ، تامين رضايت كاركنان و ارائه خدمات مطلوب تر تدوين گردیده است.

 در نخستين نشست ،پس از دريافت پيشنهادات كاركنان و بررسی نظرات ، نسبت به اجراي طرح دستورات لازم  صادرگرديد.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:95

rating
  نظرات