عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

برگزاري جلسه هم انديشي پيرامون سرويس رسانی به مدارس در سامانه تندرو 4 image


با توجه به فرارسيدن مهر ماه و افزايش تقاضاي سفر و در راستاي سرويس رساني مطلوب به شهروندان ، درمورخه  17/06/97 جلسه ایی  با حضور نمايندگان سازمان حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران ، معاونين حمل و نقل ترافيك برخی مناطق شهرداري ، مدیران سامانه تندرو 4 و 6 ، معاونین بهره برداری و برنامه ریزی ومسئولین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در  سامانه  برگزار گردید. 

در اين جلسه ، نحوه خدمات رساني سامانه در جهت كاهش ترافيك وچگونگي برقراري سرويس مدارس جهت رضايت  مسافرین  بررسي شد.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:88

rating
  نظرات