عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

گفتگوی مدیر عامل شرکت واحد با شهروندان image


دکتر سنندجی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مورخه 2/07/97 با شهروندان و اتوبوسرانان شرکت های بخش خصوصی تحت نظارت  در ميدان تجریش به تعامل و گفتگو پرداختند.

دراين گفتگو ، شهروندان در خصوص  سرویس رسانی در سال تحصیلی جدید و همچنین نحوه سرویس رسانی مربوط به اتوبوس مدرسه وپیشنهاداتی در مورد برخی خطوط اتوبوسرانی با آقای سنندجی گفتگو نمودند ،سپس ایشان  در جهت بهبود خدمات و سرویس رسانی مطلوب تر ،دستوراتی را نیز صادر نمودو اظهارداشت : مجموعه شرکت واحد تمام توان خود را در جهت رضایت شهروندان  به كارخواهد گرفت .

 
print

تعداد بازدید کنندگان:348

rating
  نظرات