جستجو

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 8 ســال 1397 (دو مرحله ای)
06/10/2018 07:57:07 ق.ظ


شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد نسبت به تهیه ، پذیرایی و سرو غذا (صبحانه، نهار و شام) جهت زائرین مهمانسرای جواد الائمه خود واقع در شهر مشهد مقدس از طريق مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا واجدین شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی تا ساعت 14:00 مورخ 28/07/97 به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 29/07/97 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم به ذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران به آدرس www.tehran.iri الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

print
rating
  نظرات