عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

برگزاری جلسه شوراي فرهنگي ،ستاد اقامه نماز و شوراي امر به معروف و نهي از منكر درسامانه تندرو4 image


در راستاي ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي فرهنگي وشوراي امر به معروف ونهی از منکر، در مورخه 11/07/1397 جلسه اي با حضور اعضاي شوراي فرهنگي، ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهي از منكر در دفتر معاونت منابع انساني سامانه تندرو  4برگزار گرديد.

در اين جلسه ،تدوين جدول فعاليت هاي شورا درمهرماه ، ارائه پيشنهادات فرهنگي و مذهبي از جانب اعضاءو اقدامات مربوط به  ايام اربعين حسيني،  مورد بررسی و تحليل حاضرین قرار گرفت.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:79

rating
  نظرات