عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

نظرسنجي از مسافران خط تندرو سامانه تندرو 6 image


بر اساس استانداردهاي ISO 10002 (مديريت رسيدگي به شكايات) وISO 10004 (سنجش رضايتمندي مشتري)، در مورخه هاي 9/7/97 و10/7/97  نظر سنجي ازمسافران خط تندرو سامانه تندرو 6 ( پایانه لاله – مترو جوانمرد) در ايستگاه خاوران انجام گردید .


 

print

تعداد بازدید کنندگان:181

rating
  نظرات