جستجو
«اطلاعیه» image

خدمت رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت  برگزاري مراسم 13 آبان


به مناسبت  برگزاري مراسم 13 آبان ، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و به منظور ارائه خدمات بهينه حمل ونقلي به شهروندان محترم براي شركت در مراسم ، اعلام می دارد از ساعت 7 صبح و از مبادی مشروحه ذیل،   شرکت واحد نسبت به جابجائي شهروندان گرامی به محل برگزاري مراسم اقدام می نمايد.

ميدان امام حسين(ع) -ميدان انقلاب اسلامي - ميدان خراسان - پايانه شهيد محلاتي - ميدان سپاه - ميدان راه آهن - ميدان آزادي .    

ضمنا سرویس رسانی به دانش آموزان نیز از مقابل مدارس انجام و بعد از پایان مراسم به مبادی اولیه برگشت داده می شوند.

با توجه به مسدود بودن خيابان طالقاني و خيابان هاي منتهي به محل برگزاري مراسم، تغييراتی در مسير تردد اتوبوس هاي خطوط عبوري به محل برگزاري مراسم بشرح زیر اعمال می گردد:

كليه اتوبوس هاي خطوط عبوري در مسير شرق به غرب خيابان طالقاني از مسیر خيابان شريعتي -طالقاني-مفتح - سميه - حافظ و انقلاب اسلامی تردد می نمايند .
كليه اتوبوس هاي خطوط عبوري در جنوب به شمال خيابان مفتح از مسیر خيابان بهار شمالي - ميدان بهار - سليمان خاطر - مفتح شمالي        و ميدان هفتم تير تردد می نمايند .       
كليه اتوبوس هاي خطوط عبوري در شمال به جنوب خيابان سپهبد قرني از مسیر خيابان كريمخان - حافظ
انقلاب اسلامی فردوسي     تردد می نمايند.                

print

تعداد بازدید کنندگان:77

rating
  نظرات