جستجو
تغییر مبدأ خط تندروی دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات – پایانه آزادگان image


مبدأ خط  تندرو 110 ( بلوار دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات پایانه آزادگان ) از مورخه 4/8/97  از بلوار دانشگاه آزاد به پايانة جنت‌آباد (تقاطع سيمون بوليوار-جنت آباد) منتقل گرديدکه این موضوع با نصب بنر و اطلاعيه در مبدأ و داخل اتوبوس ها  به اطلاع شهروندان محترم خط مذكور رسید.

print

تعداد بازدید کنندگان:81

rating
  نظرات