جستجو
برگزاري كارگاه آموزشي فرزند پروري در سامانه تندرو 3 image


به منظور ارتقاء سطح آگاهي کارکنان  نسبت به راه هاي پيشگيري از معضلات اجتماعي فرزندان،  طی هماهنگي اداره آموزش معاونت منابع انساني سامانه تندرو 3 با اداره آموزش معاونت اجتماعي نیروی انتظامي تهران بزرگ در مورخه 7/8/97 كارگاه آموزشي فرزند پروري با حضور کارشناس ستاد پيشگيري معاونت اجتماعي ناجا و جمعي ازكاركنان ،در سامانه برگزار گرديد.

 در اين كارگاه ، به مباحث مهمي شامل: مهارت هاي گفتگو با فرزندان، مضرات مصرف دخانیات و مواد مخدر ، نقش پدر و مادر در نزديك شدن به فرزندان، نابساماني خانوادگي ،عدم ارتباط با فرزندان ،خشونت در خانواده اشاره شد.
print

تعداد بازدید کنندگان:15

rating
  نظرات