جستجو
تقدير از اتوبوسران امانت دار سامانه تندرو5 image


آقاي رحيم هيجرودي اتوبوسران بخش خصوصي تحت نظارت سامانه تندرو 5 بعد از پياده كردن مسافران ،كيفی كه حاوي چك و مبلغ قابل توجهی وجه نقد و مقاديري اسناد و مدارك شخصي بود در اتوبوس خود می یابد که با پیگیری تلفني و با همكاري عوامل مربوطه به صاحبش تحویل می نماید.به همین منظوردر مورخه 14/8/97  با حضور مدير ، معاون بهره برداري ، روساي ناحيه و مدير روابط عمومي سامانه تندرو 5 ازایشان  به پاس خدمات ارزنده و اقدام خداپسندانه با اهداء لوح تقدير و هدیه تجليل بعمل آمد.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:106

rating
  نظرات