عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

آگهي مناقصه عمومي شماره 10 ســال 1397 (دو مرحله ای)
24/11/2018 10:09:46 ق.ظ


   شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر اجرای عملیات کامل کابل کشی خط فشار متوسط زمینی به همراه تست و راه اندازی طرح پست مبدل برق شماره 4 اتوبوس برقی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های معتبر و دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150 و151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 17/09/97 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 18/09/97 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

print
rating
  نظرات