عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

آگهی مزايده عمومی شماره 1 سال 1397
24/11/2018 10:10:42 ق.ظ


شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد 191 قلم انواع لوازم و قطعـــات اسقاط و مستعمل خــود را بصورت یکجا از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مزايده عمومی پس از واریز مبلغ 000/500 ریال در وجه شماره حساب 1005306732 بانک شهر کد 209 بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ساعات اداری تا روز شنبه تاريخ 17/09/97 بـه آدرس: ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شرکت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل نمايند. پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 18/09/97 باز و قرائت خواهد گرديد. بدیهی است مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد.

print
rating
  نظرات