عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

برگزاري مانور اطفاي حريق در سامانه تندرو5 image


در راستاي آگاهی کارکنان نسبت به روش های اطفاء حريق، با حضور كاركنان فني سامانه تندرو 5 و کارشناس آتش نشانی کارگاه آموزشی روش های اطفای حریق  در  سامانه برگزار گرديد.

 در اين کارگاه آموزشی  روش هاي صحيح اطفاي حريق در شرايط مختلف توسط کارشناس واحد HSE به کارکنان آموزش داده شد.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:29

rating
  نظرات