عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

برگزاری كارگاه آموزشي جهت مديران خطوط سامانه تندرو 3 image


در راستاي ارتقاء خدمات حمل و نقلي، كاهش آلودگي هوا وافزايش رضايتمندي شهروندان، با همكاري اداره آموزش معاونت منابع انساني و معاونت بهره برداري سامانه تندرو 3 ،در مورخه 1/09/97  يك دوره كارگاه آموزشي جهت مديران خطوط به منظور نظارت مستمر بر تكريم ارباب رجوع  در خطوط ، ايستگاه ها و پايانه ها و همچنین نظارت بر وضعيت ظاهري، داخلي و فني اتوبوس هاو آراستگي اتوبوسرانان در سامانه برگزار گرديد.


 

print

تعداد بازدید کنندگان:34

rating
  نظرات