عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

آگهي مناقصه عمومي شماره 11 سال 1397 (دو مرحله ای)
01/12/2018 08:11:50 ق.ظ


شركت واحد اتوبوسراني تهران در نظر دارد جابه جایی مسافر در خط 358 (پایانه بیهقی ـ اول فردوسی) را با استفاده از تعداد مورد نیاز اتوبوس تک کابین نو و راست درب از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شـرایط و دارای توانایی لازم به صورت ده ساله واگذار نماید، لذا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مي توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی تا ساعت 14:00 مورخ 24/09/97 به آدرس : ميدان رسالت- خيابان هنگام - ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:00روز یکشنبه مورخ 25/09/97 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد .

print
rating
  نظرات