جستجو

برگزاري نشست ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف ونهی از منکر در شرکت واحد image


در راستاي ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي فرهنگي وشوراي امر به معروف ونهی از منکر، در مورخه 1/5/ 1398جلسه اي با حضور حجت الاسلام صادق زاده مشاور شهردار ورئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران و دکترسنندجی مدیر عامل شرکت و اعضای ستاد موصوف درشرکت واحد، برگزار گرديد.

در اين جلسه ،برنامه ها وتدوين فعاليت هاي شورا  درسال 1398 ،مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

 

print

تعداد بازدید کنندگان:254

rating
  نظرات